Taodor

Verandermanagement

ZSite-99ced1e028.jpg

Verandermanagement op project- en interim basis

Voor medewerkers kan een gewenste of ongewenste verandering in hun bedrijf erg spannend en zelfs bedreigend zijn, mensen kunnen verlammen en de resultaten komen zwaar onder druk te staan. Het is dan van groot belang dat de mensen goed begeleid worden in tijden van verandering. Wij leggen graag de verbinding tussen de beoogde doelstellingen vanuit het management en het daadwerkelijk begeleiden en succesvol implementeren van de verandering bij de medewerkers en in de teams. 

Veelal wordt eerst een interventie op managementniveau gedaan om helder te krijgen en te benoemen, waar u als organisatie naar toe wilt. Daarbij zal een duidelijk pad worden vastgesteld in een business-case of projectplan, over hoe verder te gaan.

Bij organisatieverandering biedt Tao d’Or een combinatie van bruikbare elementen aan die in een tijdslijn worden uitgezet, gekoppeld aan heldere doelen en een door u goedgekeurd plan van aanpak.